email: l.chovanecek@seznam.cz | tel: 720 360 980
home
rss
kontakty

Stavební dozor

Naše služby

Zajistíme pro stavebníky z řad soukromníků i pro firmy stavební dohled na novostavbách objektů v klasickém , nízkoenergetickém i pasivním standartu. Dohlídneme na rekonstrukce bytových i komerčních objektů. Nabízíme taktéž odbornou pomoc při přebírání bytů a rodinných domků po jejich dokončení od stavebních nebo developerských firem.

 

Nabízené služby:

  •  výkon kompletního stavebního dozoru investora pro zajištění kvalitního provedení stavby a úsporu financí
  •  odborný stavební dohled při stavbách prováděných svépomocí, kdy stavebník nemá odbornou kvalifikaci /podle hlavy IV. § 153 Stavebního zákona 183/2006 Sb./
  •  konzultace před zahájením stavby,posouzení projektové dokumentace
  •  pomoc při výběru stavební firmy včetně kontroly smlouvy o dílo se stavební firmou
  •  dozor nad prováděnými pracemi s četností dle dohody /občasný dozor/
  •  kontrola odstranění vad a nedodělků
  •  odborná pomoc při přebírání bytů a rod. domků po jejich dokončení od stavebních nebo developerských firem - zjištění vad a nedodělků, kvalita provedených prací