email: l.chovanecek@seznam.cz | tel: 720 360 980
home
rss
kontakty

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Naše služby

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podpora se vztahuje pouze na akce realizované na území České republiky.

Naše firma zpracovává kompletní dokumentaci pro dotační program „ZELENÁ ÚSPORÁM“ pro všechny oblasti dotace.

Oblast A – úspora energie na vytápění (výměna oken, zateplení fasády, celkové zateplení objektu).

Oblast B – výstavba v pasivním energetickém standardu (projekt pasivního domu).

Oblast C – využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody (výměna původního kotle na tuhá paliva za kotel na biomasu /dřevo, peletky/, tepelné čerpadlo, instalace solárních systémů – oblast C platí i pro novostavby.

Zpracovali jsme již mnoho projektů, které byly schválené krajskými středisky SFŽP.